TurkishWIN Genç Kadın Kariyer Zirvesi

Her yıl binlerce genci ilham dolu konuşmacılar ve şirketlerle buluşturan TurkishWIN Genç Kadın Kariyer Günü 1 Mart 2020’de gerçeklecek.

Evently

Stay Connected & Follow us

Simply enter your keyword and we will help you find what you need.

What are you looking for?

Prof. Dr. Şirin Karadeniz

Prof. Dr. Şirin Karadeniz

Bahçeşehir Üniversitesi Rektörlük görevini yürütmekte olan Prof.Dr. Şirin Karadeniz, bilgisayar sistemleri eğitiminde lisans, bilgisayar eğitiminde yüksek lisans ve eğitim teknolojisi alanında doktora derecesini almıştır. Lisans ve lisansüstü düzeyde eğitim teknolojisi ve bilgisayar bilimi eğitimine ilişkin dersler vermiştir. Prof.Dr. Karadeniz bilgi işlemsel düşünme, eğitime yenilikçi teknolojilerin entegrasyonu, kapsayıcı öğrenme tasarımı gibi alanlarda projeler ve çalışmalar yürütmektedir.Belirtilen bu alanlarda öğretmenlere, öğrencilere ve velililere çalıştay ve seminerler vermiştir. Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2016-2017 ortaöğretim Bilgisayar Bilimi dersi ile ilkokul ve ortaokul BT ve Yazılım dersinin öğretim programı güncelleme çalışmalarında komisyonda görev yapmıştır. İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün 2017 yılında başlattığı Harezmi Eğitim Modeli Projesinde bilim koordinatörü ve danışmanı olarak görev yapmaktadır. 2016 yılında Microsoft ve Kagider ortaklığında ilk kez verilen Teknolojinin Kadın Liderleri yarışmasında yılın başarılı kadın eğitimcisi ödülüne; 2018 yılında ülkemiz eğitimine katkılarından dolayı BAU Toplumsal Fayda Ödülünü’ne layık görülmüştür. Prof.Dr. Karadeniz, TUBITAK, MEB, BM, UNICEF, Dünya Bankası ve Avrupa Birliği’nde ulusal ve uluslararası projelerde yönetici, araştırmacı, uzman ve danışman olarak görev almıştır. Prof.Dr. Karadeniz, eğitim teknolojisi alanında ulusal kitap, ulusal ve uluslararası kitap bölümleri, makaleler ve bildiriler yayınlamıştır.

Website