TurkishWIN Genç Kadın Kariyer Zirvesi

Her yıl binlerce genci ilham dolu konuşmacılar ve şirketlerle buluşturan TurkishWIN Genç Kadın Kariyer Günü 1 Mart 2020’de gerçeklecek.

Evently

Stay Connected & Follow us

Simply enter your keyword and we will help you find what you need.

What are you looking for?

Deniz Karataş

Deniz Karataş

Deniz Karataş, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü’nden mezun olduktan sonra 2008 yılında aynı üniversitede İnsan Kaynakları alanında yüksek lisans yaptı. Sivil toplum alanına her zaman ilgi duyan Deniz Karataş, yüksek lisans tezini “İstanbul’daki Sivil Toplum Kuruluşlarının Sosyal Politika Üzerindeki Etkileri” konusunda hazırladı. Aynı yıl uzman yardımcısı olarak göreve başladığı TÜSİAD bünyesinde yükseldi ve Sosyal Politikalar Bölüm Sorumlusu olarak 2015 yılına dek çalışmalarını sürdürdü.

TÜSİAD’da çalıştığı yedi yıl boyunca Karataş, sosyal politika gündeminin en önemli unsurları olan eğitim, istihdam, sosyal güvenlik ve toplumsal cinsiyet eşitliği konularındaki gelişmeleri takip ederek politika oluşturulmasına katkıda bulundu. Karataş, ortak projeler kapsamında OECD, Dünya Bankası, Birleşmiş Milletler gibi uluslararası örgütlerle işbirliği kültürünü ve proje geliştirme deneyimi edindi. Karataş, 2015 yılında B20 İstihdam Görev Gücü toplantılarında TÜSİAD’ı temsil etti.

Karataş, 2015 yılında ABD’ye taşındı ve Washington D.C. merkezli düşünce kuruluşu Global Policy Institute’de Genel Sekreter olarak göreve başladı. Bu görevini halen sürdüren Karataş, 2018 yılında kardeş kuruluş olan Bay Atlantic Üniversitesi’nde Özel Projeler ve Dış İlişkiler Koordinatörü olarak görev üstlendi. Her iki kuruluş adına ortak seminerler düzenleyip araştırma projelerine liderlik eden Karataş, Üniversite adına hibe başvuruları hazırlayıp projeler yürütmekte, yerel yönetimler, federal kurumlar ile ortaklıklar kurmaktadır.

Karataş, 2019 yılında Turkish Coalition of America (TCA)’nın, ABD’nin dört bir yanından Amerikalı Türk kadınları davet ederek oluşturduğu Turkish American Women Leadership Forum’un üyesi olarak Amerika’daki Türk toplumunun kadın liderleri ile politik ve ekonomik işbirlikleri yürütmektedir. Gönüllü olarak TurkishWIN’e katkı sunan Karataş son olarak Washington DC Chapter Liderliği görevini üstlendi. Bu global kızkardeşlik çemberinde fark yaratmak ve fark yaratan kadınları bir araya getirmek için çalışmaktadır.

Website