TurkishWIN Genç Kadın Kariyer Zirvesi

Her yıl binlerce genci ilham dolu konuşmacılar ve şirketlerle buluşturan TurkishWIN Genç Kadın Kariyer Günü 1 Mart 2020’de gerçeklecek.

Evently

Stay Connected & Follow us

Simply enter your keyword and we will help you find what you need.

What are you looking for?

Leyla Arsan

Leyla Arsan

Leyla Arsan, ODTÜ İstatistik mezunu olarak bilişim sektöründe 32 yıldır iş ve inovasyon projeleri, 20 yıldır da TAGES’in CEO’su olarak, AB fonlu Ar-Ge ve inovasyon projeleri, inovasyon yönetimi, sanayiye, KOBİ’lere, girişimcilere, Start-Up’lara, STK’lara, üniversitelere ve yerel yönetimlere danışmanlık ve işbirliği konularında bilgi birikimi ve deneyime sahiptir. Bilişim temelli akıllı ve esnek şehirler, sürdürülebilirlik ve döngüsel ekonomi inovasyon uygulama ve hizmetleri ile açık ve bağlı veri, birlikte çalışabilirlik, büyük veri, nesnelerin interneti, yapay zekâ, dijital kimlik, blokzincir ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerine etki yaratacak konularda hem Avrupa’da hem de Türkiye’de inovasyon danışmanlığı yapmaktadır. Avrupa’da ve Türkiye’de farklı akademik ve sivil toplum ağlarında danışma kurulu üyesi olarak görev almaktadır. Blokzincir temelli bir döngüsel ekonomi platformu olan PlasticTwist’in ve GLASS Dijital Kimlik projesinin aktif ortağıdır. İstanbul Blokzincir Kadınları Derneği kurucu ve yönetim kurulu üyesidir. Avrupa’daki büyük ve açık veri, BİT, dijital sosyal inovasyon ve açık inovasyon topluluklarında, NEM, NESSI, ODI ve DSI platformlarında aktif üye olarak yer almaktadır.

Website