TurkishWIN Genç Kadın Kariyer Zirvesi

Her yıl binlerce genci ilham dolu konuşmacılar ve şirketlerle buluşturan TurkishWIN Genç Kadın Kariyer Günü 1 Mart 2020’de gerçeklecek.

Evently

Stay Connected & Follow us

Simply enter your keyword and we will help you find what you need.

What are you looking for?

Ömer Bakkalbaşı

Ömer Bakkalbaşı

Ömer Bakkalbaşı 30 yıldan fazla profesyonel deneyime sahip, iş dünyasında analitik yaklaşım ve veri bazlı karar-destek sistemlerini tasarlamış ve uygulamış bir tedarik zinciri uzmanıdır.
Ömer Solvoyo’ya katılmadan önce küresel bir danışmanlık şirketinin kıdemli ortağı idi. Ömer’in profesyonel geçmişinde yazılım şirketleri ve çokuluslu şirketlerde üst düzey yöneticilik pozisyonları da olmuştur.
Ömer doktorasını Endüstri ve Sistem Mühendisliği konusunda Georgia Institute of Technology’den almıştır; tedarik zinciri analitiği ve planlaması konuları ile ilgili birkaç uluslararası patente sahiptir.

Website